Agrolux

Antonio Carraro » TIGRONE JONA 5800/6400/6400F

  • Motor dizel sa direktnim ubrizgavanjem
  • Vodeno hlađenje
  • Rezervoar 40 litara
  • Menjač: 12F+12R brzina
tirgone_jona